Gerekli Belgeler

1- 3 Adet Biyometrik Fotoğraf

2- Öğrenim Belgesi

3- Sabıka Kaydı veya Beyan (Adliyeden veya e-devlet sitesinden alınacak, alırken ehliyet için olduğu belirtilecek).

4- Sürücü Olur Sağlık Raporu

5-Adres Beyanı

Yabancı Uyruklu Şahıslar İçin;

• 3 Adet Biyometrik Fotoğraf (son 3 ay içerisinde çekilmiş olmalı)

• Öğrenim Belgesinin Noter Tastikli Türkçe Tercümesi.

• Öğrenim Denklik Belgesi. (İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak)

• İkâmet Tezkeresi ve Pasaportun Noter Tasdikli Türkçe Tercümesi.

• Sabıka Kaydı (Adliyeden).

• Sürücü Olur Sağlık Raporu.