Danışmanlık

Tay Sürücü Okulları olarak bünyemizde bulunan Tay Eğitim Akademisi ve Danışmanlık birimimizle pek çok faydalı projeyi hayata geçirmekteyiz.

Bu projelerden biri; firma şoförlerine eğitim vererek onların bağlı bulundukları şirkete daha randımanlı ve kaliteli hizmet vermesini sağlamaktır.

Projenin bir başka ayağı ise şirketler için nitelikli şoförler yetiştirmektir. Böylece hem ehliyet ya da sertifikalarını Tay Sürücü Okullarından alan şoförlere bir istihdam kapısı açılacak hem de şirketlerin nitelikli şoför talepleri karşılanacaktır.

Proje, ehliyetlerini ya da sertifikalarını alan şoförlerin firmalarda işe başlaması ile nihayetlenmeyecek Tay Sürücü Okulları, işlerinin başına geçmiş olan sürücülere yönelik satış sonrası hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir.